Zgłoszenie

Przyłącz się do nas...
Wszystkich hodowców i miłośników koni rasy American Quarter Horse zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszego stowarzyszenia - Polish Quarter Horse Association.
PLQHA jest organizacją młodą i jak na razie niewiele możemy zaoferować naszym członkom. Dlatego, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania, w 2006 r. wszystkich członków obowiązuje jedynie wpisowe w wysokości 100 zł. Jest to opłata jednorazowa.  W 2006 i 2007 r. nie jest wymagana natomiast składka członkowska.


Dlaczego warto zostać członkiem PLQHA?
Pomimo tego, że w zasadzie dopiero rozpoczynamy działalność możemy już zaoferować naszym członkom szereg przywilejów i udogodnień. Najważniejsze z nich to:możliwość aktywnego udziału w pracach PLQHA i kształtowania kierunków rozwoju organizacji


  • niższa opłata za udział w zawodach i szkoleniach organizowanych przez PLQHA

  • uczestnictwo w konkursie PLQHA Year-End-Awards

  • pomoc przy zakupie i rejestracji koni w AQHA

  • bezpłatna publikacja oferty stanówek, ogłoszeń kupię/sprzedam oraz informacji o stadninie/stajni/ranczo na naszej stronie internetowej

  • możliwość startu w finałach dorocznej imprezy European Championship of AQH w Ivanovo

  • karta członkowska uprawniająca do zniżek u naszych partnerów (już wkrótce)

W miarę rozwoju naszej organizacji będziemy starali się zwiększyć i uatrakcyjnić ofertę dla członków. Nie zrobimy tego jednak bez Was. Liczymy na pomoc i współpracę wszystkich hodowców, zawodników i miłośników koni rasy AQH w rozwoju PLQHA.

Co zrobić, żeby zostać członkiem PLQHA?
Procedura zgłoszenia członkostwa jest bardzo prosta. Wystarczy jedynie:

  • wypełnić deklarację członkowską (link do formularza znajduje się poniżej) i przesłać ją na nr faxu (22) 521 20 20 lub na adres: Polish Quarter Horse Association, ul. Zadumana 11 / 53, 02-206 Warszawa
  • wpłacić 100 zł na konto Bank BPH S.A. O/Tarnów nr 02106000760000307000670508

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie ze statutem stowarzyszenia członkowie Polish Quarter Horse Association dzielą się na:

Członków zwyczajnych, w tym członków założycieli
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych. Każdy członek zwyczajny, z wyłączeniem członków założycieli, musi być właścicielem lub współwłaścicielem przynajmniej jednego konia rasy American Quarter Horse, zarejestrowanego na jego nazwisko w księdze hodowlanej American Quarter Horse Association. Członkami założycielami stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

Członków wspierających
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, która ukończyła 18 rok życia, lub osoba prawna, polska lub zagraniczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca merytoryczne lub finansowe wsparcie na rzecz Stowarzyszenia.

Członków młodzieżowych
Członkiem młodzieżowym może być osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, także małoletnia – poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.

Członków honorowych
Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub celów Stowarzyszenia.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym jednakże zastrzeżeniem, że osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

Członków zwyczajnych, wspierających i młodzieżowych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Czynne i bierne prawo wyborcze mają tylko członkowie zwyczajni stowarzyszenia.

 
© Copyrights PLQHA 2006 | kreacja: www.webwork.pl · cms