Zespoły robocze
Do bieżącego prowadzenia spraw Polish Quarter Horse Association powołanych zostało kilka Zespołów Roboczych o ściśle określonych zakresach działania.

Zespół ds. Członkowskich i Organizacyjnych
- prowadzenie aktualnej listy członków
- utrzymywanie kontaktów z członkami
- kwestie składek
- prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia
- przygotowywanie zebrań
- utrzymywanie kontaktu z AQHA w sprawach członkowskich
- sprawy organizacyjne

Zespół ds. Rejestracji Koni
- pomoc dla członków w sprawie rejestracji koni, zmiany właściciela, raportów hodowlanych, itd.
- opracowywanie, publikowanie i aktualizacja informacji o zasadach rejestracji koni, zmiany właściciela, raportów hodowlanych, itd.
- utrzymywanie kontaktu z AQHA w sprawach rejestracji koni, zmiany właściciela, raportów hodowlanych, itd.

Zespół ds. Hodowli
- pomoc dla członków w sprawach zakupu i hodowli koni
- ocena i opracowywanie ogólnych wytycznych dla hodowli AQH w Polsce
- prowadzenie i publikowanie rejestru hodowców, koni i stanówek ogierami AQH

Zespół ds. Sportu
- pomoc dla członków w udziale w zawodach, w tym zawodach zagranicznych
- wsparcie dla członków organizujących zawody aprobowane przez AQHA
- techniczna organizacja zawodów organizowanych przez PLQHA
- kwalifikowanie kadry PLQHA na zawody międzynarodowe

Zespół ds. Sędziowskich i Regulaminowych
- informowanie członków o aktualnym stanie przepisów i regulaminu AQHA
- tłumaczenie i aktualizowanie AQHA Official Handbook of Rules & Regulations
- pomoc przy organizacji zawodów PLQHA (sędziowie, przepisy, itp.)
- utrzymywanie kontaktu z PZJ i PZHK

Zespół ds. Szkoleń
- organizacja szkoleń dla członków PLQHA
- organizacja szkoleń dla koni AQH
- prowadzenie rejestru krajowych i zagranicznych trenerów rekomendowanych przez PLQHA
- pomoc dla członków w znalezieniu trenera

Zespół ds. Finansowych i Sponsoringu
- organizowanie źródeł finansowania stowarzyszenia
- współpraca ze Sponsorami i Partnerami
- prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej ze Statutem

Zespół ds. Klasyfikacji
- prowadzenie klasyfikacji PLQHA Year-End-Awards
- nadzór nad przebiegiem zawodów afiliowanych przez PLQHA

Zespół ds. Kontaktów z Zagranicą
- utrzymywanie kontaktów z AQHA i jej filiami oraz innymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi
- organizowanie udziału PLQHA w działalności AQHA, FEQHA oraz innych organizacji międzynarodowych i zagranicznych
- pomoc dla członków w kontaktach z AQHA i jej filiami oraz innymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi
- publikowanie ciekawych informacji ze świata na stronie internetowej

Zespół ds. Młodzieży
- opieka nad członkami młodzieżowymi PLQHA
- organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży i młodzieżowych obozów szkoleniowych
- zapewnienie członkom młodzieżowym PLQHA dostępu do koni AQH

Zespół ds. Mediów i Promocji
- przygotowanie i aktualizacja materiałów promocyjnych o AQH i PLQHA
- promocja rasy AQH i działalności PLQHA
- utrzymywanie kontaktów z mediami
- publikowanie artykułów o AQH i PLQHA w mediach
- zapewnienie obsługi PR na zawodach organizowanych przez PLQHA
 
© Copyrights PLQHA 2006 | kreacja: www.webwork.pl · cms