Year-End-Awards

Zawody afiliowane przez PLQHA w 2006 r.

Poniżej przedstawiamy tymczasową listę zawodów afiljowanych przez Polish Quarter Horse Association, które umożliwiają zdobywanie punktów w ramach PLQHA Year-End Awards: 

 • 04-05.03.2006 r., Zawody Western 2006, Sopot, Kontakt: Aldona Karpińska, akarpinska@simplusnet.pl
 • 05-06.05.2006 r., Zawody Reiningowe "Ostroga Cup", Zawody Kwalifikacyjne PLWiR, Opole, Kontakt: Lothar Koenig, tel. 0509-378-522
 • 16-17.06.2006, Pulaski Western Riding Cup Bednarki 2006, Bednarki, Kontakt: Piotr M. Rudnicki, tel. 0602-260-402, pwrc@pwrc.pl
 • 02.07.2006, Zawody o Puchar Western City, Karpacz, Kontakt: Jerzy Pokój, karpacz@western.com.pl
 • 14-16.07.2006 r., Zawody Kwalifikacyjne PLWiR, Karpacz, Kontakt: Jerzy Pokój, karpacz@western.com.pl
 • 04-06.08.2006, Mistrzostwa Polski PLWiR (konkurencje z cielakami), Karpacz, Kontakt: Jerzy Pokój, karpacz@western.com.pl
 • 19-20.08.2006, Zawody Kwalifikacyjne PLWiR, Wyszków, Kontakt: Marek Nortman, darmedia@adres.pl
 • 26-27.08.2006, Zawody Kwalifikacyjne PLWiR, Siewierz, Kontakt: Jacek Bujny, tel. 0602-246-028
 • 09-10.09.2006, Zawody Kwalifikacyjne PLWiR, Nowa Ruda Śl., Kontakt: Kornel Kobak, tel. (74) 872-57-46, korneusz@wp.pl
 • 16.09.2006, Zawody Kwalifikacyjne PLWiR, Zabrze, Kontakt: Janusz Wierzchosławski, tel. 0609-535-081
 • 16.09.2006, Zawody Kwalifikacyjne PLWiR, Kozerki, Kontakt: Ewelina Zoń, tel. 0503-834-654
 • 29.09-01.10.2006, V Mistrzostwa Polski PLWiR, Wiskitki, Kontakt: Andrzej Makacewicz, plwir@plwir.pl

Tymczasowy Regulamin PLQHA Year-End Awards

1. Celem rankingu PLQHA Year-End Awards jest:
a) wyłonienie najlepszych koni rasy AQH stanowiących własność członków zwyczajnych PLQHA startujących w zawodach jeździeckich w stylu western w Polsce w danym roku kalendarzowym,
b) wyłonienie najlepszych zawodników – członków PLQHA startujących na koniach rasy AQH w zawodach jeździeckich w stylu western w Polsce w danym roku kalendarzowym.
2. Nagrody przyznawane po zakończeniu rocznego sezonu jeździeckiego, liczonego od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
3. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

a) dla właścicieli koni:

- PLQHA Year-End All-Around High-Point Horse

- PLQHA Year-End All-Around High-Point Reserve Horse

- PLQHA Year-End High-Point Reining Horse

- PLQHA Year-End High-Point Reining Reserve Horse

- PLQHA Year-End High-Point Trail Horse

- PLQHA Year-End High-Point Trail Reserve Horse

- PLQHA Year-End High-Point Western Pleasure Horse

- PLQHA Year-End High-Point Western Pleasure Reserve Horse

- PLQHA Year-End High-Point Halter Yearling Stallion

- PLQHA Year-End High-Point Halter 2-Years-Old Stallion

- PLQHA Year-End High-Point Halter 3-Years-Old Stallion

- PLQHA Year-End High-Point Halter 4-Years-Old and Older Stallion

- PLQHA Year-End High-Point Halter Yearling Mare

- PLQHA Year-End High-Point Halter 2-Years-Old Mare

- PLQHA Year-End High-Point Halter 3-Years-Old Mare

- PLQHA Year-End High-Point Halter 4-Years-Old and Older Mare

- PLQHA Year-End High-Point Halter Yearling Gelding

- PLQHA Year-End High-Point Halter 2-Years-Old Gelding

- PLQHA Year-End High-Point Halter 3-Years-Old Gelding

- PLQHA Year-End High-Point Halter 4-Years-Old and Older Gelding

b) dla zawodników:

- PLQHA Year-End High-Point Champion Open

- PLQHA Year-End High-Point Champion Youth

4. Do rankingu zalicza się jedynie wyniki uzyskane przez konie rasy AQH należące do członków zwyczajnych PLQHA oraz wyniki osiągnięte przez członków PLQHA na koniach rasy AQH należących do członków zwyczajnych PLQHA na zawodach afiliowanych przez PLQHA.
5. Do rankingu zalicza się wyniki uzyskane na krajowych zawodach oficjalnie aprobowanych przez:
- AQHA American Quarter Horse Association
- NRHA National Reining Horse Association
- NSBA National Snaffle Bit Association
- NRCHA National Reined Cow Horse Association
- NCHA National Cutting Horse Association
- NBRHA National Barrel Racing Association
- FEI International Federation of Equestrian Sports (dotyczy konkurencji Reining)
oraz organizowanych pod patronatem:
- Polish Quarter Horse Association
- Polskiej Ligi Western i Rodeo
- Polish Reining Horse Association
- Polskiego Związku Jeździeckiego (dotyczy konkurencji Reining)
Powyżej określone zawody są uważane za oficjalnie afiliowane przez PLQHA, przy czym ostateczne decyzja w każdym przypadku należy do Zarządu PLQHA.
6. Listę zawodów afiliowanych przez PLQHA, a więc uprawniających do uzyskiwania punktów w rankingu PLQHA Year-End Awards ostatecznie zatwierdza Zarząd PLQHA. Aktualna lista zawodów afiliowanych przez PLQHA dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej PLQHA pod adresem plqha.com.
7. W przypadków zawodów oficjalnie aprobowanych przez AQHA lub organizowanych pod patronatem PLQHA przyznaje się premię w wysokości 100% uzyskanych punktów. Patronat PLQHA nad zawodami przyznaje Zarząd PLQHA.
8. Warunkiem uwzględnienia wyników zawodów w rankingu PLQHA Year-End Awards jest publiczne opublikowanie oficjalnych, kompletnych wyników zawodów przez organizatora lub ich przesłanie do siedziby PLQHA przez organizatora zawodów, sędziego, bądź obserwatora PLQHA w terminie do 14 dni od daty rozegrania zawodów. Zarząd PLQHA pozostawia sobie prawo do ich weryfikacji, włącznie z prawem anulowania afiliacji przez PLQHA. Przekazywane do PLQHA wyniki muszą uwzględniać: imię konia, konkurencję, w której startował, zajęte miejsce oraz ilość zawodników biorących udział w poszczególnych konkurencjach.
9. Zarząd PLQHA będzie czynił starania, aby na każde zawody uprawniające do uzyskiwania punktów w rankingu PLQHA Year-End Awards delegowany był obserwator PLQHA. Jego opinia na temat zawodów będzie miała kluczowe znaczenie przy aprobowaniu wyników zawodów przez Zarząd PLQHA.
10. Listy rankingu są sporządzane na bazie wyników rocznych, obliczanie rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Aktualny ranking prowadzony jest na bieżąco, w miarę napływających wyników, i publikowany na oficjalnej stronie PLQHA pod adresem plqha.com.
11. Wszelkie sprostowania i zażalenia do wyników rankingu rozpatrywane są przez Zarząd PLQHA jedynie po wpłynięciu pisemnego sprostowania lub zażalenia od członka PLQHA, bądź sędziego zawodów. Nieprzekraczalny termin nadesłania sprostowania lub zażalenia wynosi 14 dni od daty zakończenia zawodów.
12. Punkty nalicza się według następującego klucza:

konie/miejsce

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

II

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

IV

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

V

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VI

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VII

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VIII

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

IX

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

X

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

XI

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

XII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

XIII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

XIV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

2

XV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

13. Oznaczona powyżej liczba startujących oznacza liczbę koni biorących faktyczny udział w danej konkurencji / klasie podczas zawodów afiliowanych przez PLQHA. Nie jest to liczba zgłoszona do organizatora zawodów. Do liczby koni biorących faktyczny udział w danej konkurencji / klasie podczas zawodów afiliowanych przez PLQHA zalicza się konie bez względu na rasę. Od liczby koni biorących faktyczny udział w danej konkurencji / klasie podczas zawodów afiliowanych przez PLQHA odlicza się konie / zawodników zdyskwalifikowanych przez sędziów przed, podczas i po zawodach. Nie odlicza się natomiast koni / zawodników, którzy nie ukończyli konkurencji lub ukończyli ją z wynikiem „0” punktów.14. Konie / zawodnicy, którzy nie ukończyli konkurencji lub ukończyli ją z wynikiem „0” punktów nie otrzymują punktów w rankingu PLQHA Year-End Awards bez względu na zajęte miejsce w danych zawodach.
15. Punkty do rankingu PLQHA Year-End Awards liczone są tylko w okresie, w którym właściciel konia jest członkiem zwyczajnym PLQHA, a zawodnik członkiem PLQHA. Nagrody w rankingu PLQHA Year-End Awards wręczane są tylko pod warunkiem aktualnego członkostwa w PLQHA. W kategorii PLQHA Year-End High-Point Champion Youth punkty dla zawodnika liczone są tylko do dnia, w którym ukończył on 18 rok życia.
16. Zarząd PLQHA może powołać specjalną Komisję do prowadzenia bieżących prac związanych z rankingiem PLQHA.
17. Nagrody w rankingu PLQHA Year-End Awards wręczane są uroczyście podczas balu towarzyszącego Walnemu Zebraniu członków PLQHA po zakończeniu danego roku kalendarzowego.
18. Wszelkie zażalenia i odwołania do przebiegu i wyników rankingu PLQHA Year-End Awards muszą być kierowane do Zarządu PLQHA w formie pisemnej i będą przez Zarząd PLQHA rozpatrywane. Od decyzji Zarządu PLQHA można odwołać się do Walnego Zebrania członków PLQHA.

 
© Copyrights PLQHA 2006 | kreacja: www.webwork.pl · cms