O nas
Polish Quarter Horse Association została 7 marca 2006 r. wpisana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Pyenza, XII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr KRS 251934.

PLQHA to stowarzyszenie, którego głównym celem jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju i promocji koni rasy American Quarter Horse w Polsce, a w szczególności popularyzacja tej rasy w hodowli, dyscyplinach jeździeckich oraz rekreacji. Jest dobrowolnym stowarzyszeniem hodowców, zawodników i miłośników koni rasy American Quarter Horse na terenie naszego kraju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez zbieranie, dokumentowanie i publikowanie informacji o koniach rasy American Quarter Horse w Polsce, upowszechnianie i wytyczanie kierunków rozwoju hodowli koni tej rasy,
prowadzenie rejestru koni rasy AQH w Abari, udzielanie członkom wszelkich informacji dotyczących hodowli, a także pomoc dla członków w zakupie, hodowli i treningu koni rasy American Quarter Horse oraz organizowanie i sponsorowanie pokazów, wystaw, aukcji koni, zawodów jeździeckich i rajdów konnych, organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów, jak również prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej w mediach, pracę z młodzieżą i wreszcie nawiązywanie kontaktów i współpracę z podobnymi organizacjami za granicą, a zwłaszcza z American Quarter Horse Association.

PLQHA będzie zabiegać o uzyskanie statutu organizacji oficjalnie uznanej przez American Quarter Horse Association z siedzibą w Amarillo, w Stanach Zjednoczonych.

 
© Copyrights PLQHA 2006 | kreacja: www.webwork.pl · cms