Zgłoszenie członkowskie

ZGŁOSZENIE CZŁONKOSTWA W POLISH QUARTER HORSE ASSOCIATION
Składka członkowska dla członków zwyczajnych za rok 2015 wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych), a dla członków młodzieżowych - 30 zł (trzydzieści złotych). Opłatę należy wnieść na konto bankowe: Bank Pekao SA O/Kraków Nr 08 1240 4575 1111 0000 5457 8423 z podaniem w opisie swojego imienia i nazwiska, koniecznie z dopiskiem "składka członkowska PLQHA"
Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione
*
Imię *
Nazwisko *
Chcę zostać członkiem *
Data urodzenia (dotyczy członków młodzieżowych)
E-mail *
Telefon kontakt. *
Adres *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Województwo *
Kraj *
Nr członk. AQHA (jeśli dotyczy)
Jakiej pomocy i jakich działań oczekujesz ze strony PLQHA?
Jakie działania na rzecz PLQHA i jej członków mógłbyć podjąć?
Wysyłając niniejsze zgłoszenie oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Statutu Polish Quarter Horse Association, opublikowanego na stronie internetowej www.plqha.com, i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Zgadzam się na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Polish Quarter Horse Association.
 


© PLQHA 2005 wszelkie prawa zastrzezone 2005-2009 | design & cms: www.webwork.pl