Aktualności
Problem wyboru imienia dla źrebięcia rasy AQH przysparza często niedoświadczonym hodowcom nie lada problemów. Aby zminimalizować wątpliwości występujące w tym kontekście, zapraszamy do zapoznania się z tekstem przygotowanym przez Ewę Marynowską.

Pytanie: Jakie są wymogi formalne co do tworzenia imion koni AQH?

Odpowiedź:
Można wybrać dla konia AQH dowolne imię, ale:


   1. imię nie może mieć więcej niż 20 znaków graficznych (wlicza się litery, przerwy pomiędzy wyrazami tzw. spacje, liczby),
   2. w imieniu nie mogą znajdować się cyfry rzymskie (dopuszczalne są cyfry arabskie, ale muszą być wyraźnie oddzielone od      pozostałych członów imienia),
   3. w imieniu nie są dopuszczalne znaki przystankowe.
   4. imię zawsze musi być zatwierdzone przez AQHA. Dopiero po zatwierdzeniu imienia przez AQHA można oficjalnie posługiwać się tym imieniem.

 

Pytanie: Czy można wybrać imię, które wcześniej było zarejestrowane w AQHA?

Odpowiedź:
Tak, ale jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:


   1. koń, który nosił to samo imię, nie żyje (co zostało zgłoszone i odnotowane przez AQHA)
   2. dla konia, który nosił to samo imię, AQHA nie prowadziło tzw ?rejestru wyników?, w którym odnotowywane są wyniki konia z zawodów sportowych lub wyścigów,
   3. dla potomstwa konia, który nosił to samo imię, AQHA nie prowadziło lub nie prowadzi tzw ?rejestr wyników?, w którym odnotowywane są wyniki potomstwa z zawodów sportowych lub wyścigów,
   4. koń, który nosił to samo imię (lub jego potomstwo), nie otrzymał od AQHA (lub innej organizacji affiliowanej przez AQHA) nagrody specjalnej,
   5. koń, który nosił to samo imię, nie pozostawił po sobie potomstwa mającego mniej niż 10 lat.

 

Pytanie: Czy można zarezerwować imię konia na przyszłość?

Odpowiedź:
Obecnie jeszcze nie, ale trwają intensywne prace w AQHA nad uruchomieniem specjalnego programu komputerowego, który będzie umożliwiał rezerwację imion koni na okres jednego roku od dnia przesłania odpowiedniego wniosku o taką rezerwację. Oczywiście za stosowną opłatą. Jeżeli w okresie jednego roku zarezerwowane imię nie zostanie ?wykorzystane? przez wnioskującego, wnioskujący będzie mieć prawo przed zakończeniem okresu rocznej rezerwacji, zarezerwować ponownie imię na kolejny rok (uiszczając stosowną opłatę). W przeciwnym razie po zakończeniu rocznej rezerwacji, imię może zostać ?wykorzystane? przez inną osobę.

Pytanie: Czy można zmienić imię konia?

Odpowiedź:


      Tak, pod warunkiem że:
   1. koń nie brał dotychczas udziału w zawodach zatwierdzonych przez AQHA,
   2. koń nie brał udziału w wyścigach zatwierdzonych przez AQHA,
   3. koń nie uzyskał od AQHA (lub innej organizacji afiliowanej przez AQHA) nagrody specjalnej,
   4. koń nie zarobił środków pienieżnych w formie nagrody lub nie zdobył nagrody organizacji afiliowanej przez AQHA,
   5. koń nie został uwidoczniony w dokumentach hodowlanych AQHA,
      oraz pod warunkiem:

 

   1. zatwierdzenia nowego imienia przez AQHA,
   2. uiszczenia stosownej opłaty za zmianę imienia,
   3. dokonania odpowiedniej zmiany w treści świadectwa rejestracyjnego danego konia.

 


Na podstawie AQHA HANDBOOK 2007 Ewa Marynowska.

 


© PLQHA 2005 wszelkie prawa zastrzezone 2005-2009 | design & cms: www.webwork.pl